Starke Arvid

Innovativ produktutveckling som leder byggindustrin framåt

Genom att ständigt arbeta med en utveckling av våra produkter håller vi oss i schack med branschen och dess utmaningar. På så sätt kan vi snabbt ta fram lösningar på både befintliga och nya problemområden i ditt företag.

Vi har ett nära samarbete med byggindustrin för att kunna förankra våra produkter i verkligheten. På så sätt upptäcker vi också hela tiden nya problemområden. Det finns alltid moment i både processer och system som kan effektiveras och göras lönsammare. Vi strävar mot att hjälpa företag att ta fram en smidig och säker byggprocess som ska vara lönsam i alla moment. Genom att lösa våra kunders problem skapar vi också nöjda användare. Både de som köper in och de som använder produkterna.

Innovativa lösningar på traditionella problem

Vi låter en stor del av våra intäkter gå till produktutveckling och framtagande av nya lösningar, likväl som förädlingar av de befintliga lösningarna vi redan har. Vår närhet till produktionen gör att vi snabbt kan genomföra förbättringar som ger produktionseffektiva lösningar för både inköpare och användare.

Ett utvecklingsförslag ska i första hand alltid testas mot de krav vi har på ergonomi, funktionalitet och ekonomi. Därefter låter vi en prototyp av produkten testas ute i verkligheten – under de hårdaste tänkbara förhållandena. Om prototypen klarar detta så godkänns den, och vi inleder då en produktion av en ny Starke Arvid produkt. Svårare än så är det inte att arbeta med oss.

Vi är en enkel samarbetspartner som tar fram innovativa lösningar på traditionella problem.

Ergonomi – en självklarhet för en effektivare byggbransch

Det måste vara både enkelt och effektivt att kunna arbeta ergonomiskt. Produktiviteten och kvaliteten på arbetet står i direkt relation till antalet sjukskrivningar och arbetsskador. Frisk personal är ett därför ett säkert kort för att göra ditt företag starkare och lönsammare. Investera i ergonomiska produkter som dessutom är lätta och roliga att använda.

Erfarenhet av ergonomiska lösningar

Vi på Starke Arvid har arbetat med att ta fram ergonomisk utrustning i 30 år. Det gör att vi besitter en expertis inom området som alltid finns med oss i arbetet när vi formar och utvecklar våra produkter. Därför kan du lita på att våra produkter alltid kommer att vara utformade så att de avlastar och skyddar din kropp på bästa sätt. Samtidigt så bidrar produkterna till en högre effektivitet i varje separat delmoment i din logistikkedja genom att de även förenklar själva arbetsmomentet.

quote icon

Känslan av ett gott dagsverke ska inte vara smärta!

Arbetsskador på grund av dålig ergonomi är ett slöseri och lika viktigt att eliminera som till exempel överproduktion eller väntan.

Med god ergonomi stärks konkurrenskraften, både på den svenska och på den internationella marknaden.

Linda Rose
Tekn. Dr., Universitetslektor i ergonomi
Kungliga Tekniska Högskolan, Skolan för Teknik och hälsa

Säkerhet och ekonomi går hand i hand

Att investera i ett säkerhets- och arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen är ett av de säkraste korten man kan göra som företag för ett lönsammare arbetssystem. När det brister i dessa rutiner kan det resultera i ett enormt slöseri av både arbetskraft och yrkeskunskap. Det i sig är illa nog, men ännu värre är faktiskt att din personal kan skada sig.

Viktiga grundstenar för en lönsammare arbetsplats

Ditt bygge är en transportcentral med byggdelar som förflyttas i olika led. Faktorer som säkerhet och logistik blir oerhört viktiga för att få alla delmomenten att klaffa med varandra på ett säkert, smidigt och effektivt sätt. Du behöver ha dessa faktorer i åtanke för att kunna göra vinst på ditt bygge. De är grundstenar om du vill arbeta mot en lönsammare arbetsplats.

Att skapa effektivare arbetsmoment ökar också normalt trivseln på arbetsplatsen. När du investerar i sådant som en bra byggbelysning, struktur och vettiga hjälpmedel och utrustningar så blir arbetet både enklare och säkrare för din personal. Alla i företaget tjänar på ett genomarbetat logistik- och säkerhetsprogram.

quote icon

Eftersom bygget är en intensiv transportcentral blir faktorer som säkerhet och logistik väldigt viktiga.

Bosse Andersson
Arbetsmiljöingenjör
Previa AB.

Miljödiplomerade sedan 2013

Att ta ett socialt ansvar är en självklarhet för oss, och sedan 2013 är vi på Starke Arvid miljödiplomerade. En stor del av att ta sitt ansvar handlar om att arbeta med miljöhänsyn. För oss innebär vår miljödiplomering att:

  • Vi har en skriftlig inköpsrutin som styr mot miljöanpassade och etiska inköp.
  • Vi har en miljöpolicy som speglar våra intentioner och som styr vårt miljöarbete.
  • Vi har dokumenterad redovisning över hur vi sorterar allt avfall.
  • Det finns säkerhetsdatablad till samtliga kemikalier.
  • Alla våra medarbetare har genomgått en miljöutbildning.

Tjäna upp till 67 procent på effektiv gipshantering

Hanteringen av en gipsskiva är betydligt mer kostsam än inköpet av den. Alla de olika kringaktiviteterna runt en montering utgör mer än halva delen av en gipsskivas totala kostnad. Inköpspriset är, i motsats till vad många tror, en relativt liten del av en gipsskivas slutliga kostnad. För att få en gipsskiva på plats på väggen så finns ett flertal olika moment bakom. I dessa moment döljer sig många inbyggda kostnader i resurser som krävs för transport och montering. Kostnader som lätt kan skjuta iväg.

Starke Arvid tillverkar produkter som med rätt kunskap och i rätt system minimerar alla slöserier och onödiga kostnader som finns bakom ett gipsmontage. När man får ett effektivare flöde på kringaktiviteterna så blir hela processen mer kostnadseffektiv i sin helhet.

Vi hjälper dig skapa ett mer kostnadseffektivt produktionsflöde

Forskningen har visat att man kan effektivisera sin gipshantering och åstadkomma en kostnadsbesparing på 16 till 67 procent. Med rätt verktyg, rätt hantering och rätt återvinning kan man få ner processtiden för gipsmonteringen med cirka 50 procent (Blomqvist, Camitz, Mattsson, 2009).

Vi på Starke Arvid är experter på att hitta och förverkliga effektiviseringsmöjligheter i ditt företag. Tillsammans löser vi era utmaningar och skapar ett mer kostnadseffektivt produktionsflöde som alla tjänar på.

Code of Conduct

Starke Arvid är en del av Indutrade, som i sin tur är en växande koncern i en föränderlig värld.
Vi lever i en tid där miljömässiga, sociala och affärsetiska frågor får en allt större betydelse för hur företag uppfattas och kan bedriva sin verksamhet. Vi har därför tagit fram en Code of Conduct. Läs vår uppförandekod här…

Skicka prisförfrågan