Automatisk Rörsax

Lyftsaxen som greppar röret

Rörsaxen är effektiv, pålitlig och ett skonsamt redskap för hantering av rör och betongrör. Den är försedd med BSV:s patenterade låsanordning, vilket innebär att rörsaxen helt automatisk griper eller släpper taget. Varje rörsax passar flera olika rörstorlekar och vi erbjuder även flera olika saxar för era behov.

Användningsområden 

Saxen förs ned över röret och sänks ned tills lyftspärren automatiskt aktiveras och saxen hamnar i låsläge. Lyft sakta och placera röret enlig önskemål. Nästa gång rör och sax förs ned och röret tar mark går saxen automatiskt i frigöringsläge och öppnas så att saxen kan lyftas bort från betongröret.

Varannan gång saxen förs ned är den i låsläge och nyper då om röret, varannan gång går den i frigöringsläge och släpper röret.

Starke Arvid hjälper dig med service och besiktning av dina saxar för att du ska ha ett bekymmersfritt ägande och en trygg användning.

Teknisk fakta

Kontakta säljare