Inlyft

Treparts- kätting
Justerbara stolpar
Fällbara stolpar

Säkrare intransport
av gips

Att bära gips för hand är både slöseri på tid och en onödig risk för personskador hos din personal. Med en inlyft behöver du inte längre hantera gipset för hand, och du slipper även installera intagsbryggor. Det finns mycket besparingar du kan göra i din verksamhet med hjälp av en inlyft.

En inlyft ger ökat tempo i processen för intransporten av gipset, vilket ger dig stora tidsvinster där du får loss personaltimmar som du istället kan lägga på annat jobb på byggarbetsplatsen. Arbetsflödet blir också smidigare eftersom du inte längre behöver transportera in gipset till bygget förrän exakt då det ska användas.

Användningsområde

Inlyften används vid inlastning med kran genom öppningarna i fasaden. Den är utformad för att snabbt och enkelt låta Lyft-8 eller El-8 ta över gipset direkt vid inlastningen. Dess stabila rörkonstruktion är designad för att du även ska kunna manövrera inlyften på ett säkert sätt med hjälp av en kran. Det gör att du inte behöver blockera hissarna med gipstransporter, utan du får det utrymmet till övers för allt annat som kan behöva transporteras med hiss.

 

Teknisk specifikation
Artikel nr: 20000
Maxlast: 1600 kg
Bredd: 1000/1300 mm
Längd: 4250 mm
Vikt: 325 kg
SRA-kod: 752742
Höjd utan laststöttor: 630 mm
Kontakta säljare

Skicka prisförfrågan